Tutorial

Innehållsförteckning

 1. Om författaren & upphovsrätten av detta innehåll
 2. Introduktion
  1. Att börja med felsökning
  2. Nick´s kommentar till ”Hur man lär sig reparera”
  3. Om du bestämmer dig för att inte bry dig om att reparera något
  4. Rökning kring elektronisk utrustning
 3. Grundläggande felsökning
  1. Några av mina tumregler vid felsökning
  2. Några snabba tips eller tumregler
  3. Online databas med teknikertips
  4. Gå innanför skalet i hemelektronik
 4. Verktyg, mätutrustning och övrig utrustning
  1. Handverktyg
  2. Grundläggande testutrustning
  3. Så du har inte råd med utrustning för 200 000 SEK ?
  4. Transformatorer – isolation och variabla
  5. Isolationstransformatorer
  6. Typiskt hemmagjord isolationstransformator
  7. Isolationstransformatorer från skrotade mikrovågsungnar
  8. Hur säker är en hemmagjord isolationstransformator ?
  9. Vridtransformatorer
  10. Vridbara isolationstransformatorer
  11. Variac-/isolationstransormator med strömbegränsning
  12. Hur är det med oscilloskopets jord ?
  13. Grundläggande extrautrustning
  14. Praktiska tillbehör(widgets(tm))
  15. Diverse
  16. Tillverka en spänningskälla från en dators spänningskälla
 5. Lödning och avlödning – Utrustning och tekniker
  1. Lödtenn är inte klister
  2. Lödutrustning
  3. Lödteknik
  4. Avlödningsteknik
  5. Nick´s kommentar om lyckade avlödningstekniker
  6. Lödstift i plastkontakter
 6. Tillbehör och delar
  1. Smörjmedel, rengöringsmedel och andra flytande medel
  2. Lim
  3. Elektroniska förseglare och tätningsmedel
  4. Elektroniska delar
  5. Mekaniska delar
 7. Informationskällor och allmänna kommentarer
  1. Referenser
  2. Tillverkarnas servicedokumentation
  3. Identifiera OEM-tillverkare – FCC-nummer
  4. Sams´ Photofacts
  5. Innanför chassiet på utrustningen
  6. Ytterligare källor för serviceinformation och manualer
  7. Kanadensisk källa med scheman
  8. Genererade delar av kretsscheman
  9. Mark´s tips till att hitta information
  10. Information om delar och korsreferenser
  11. Transistorbeteckningar
  12. Ytmonterade komponenter
  13. Kapselnummer
  14. Generella komponenter (mestadels halvledare)
  15. HP-to-industry standard halvledare korsreferens
  16. Fler källor på internet för information
  17. Finns det scheman med hemelektroniska utrustningar på internet ?
  18. Att ta en apparat med till en servicebutik
  19. Söka efter information hos USENET newsgroups
  20. Posta inlägg hos sci.electronics.repair
 8. Källor för reservdelar
  1. Var man vänder sig för att hitta reservdelar
  2. Finna reservdelar för information och beställning på internet
  3. Källor för beställning av reservdelar
  4. Och, glöm inte Radio Schack
 9. Optimera dina färdigheter
  1. Var hittar du hemelektronik som behöver repareras eller missbrukas ?
  2. Paul´s kommentarer om de välutrustade garage- eller loppmarknadsförsäljarna
  3. Och, om hur Paul utrustade sin hemmaverkstad
  4. Synd om de gamla goda dagarna
  5. Harrie´s noteringar gällande reparation
  6. Roger´s kommentarer gällande felsökning

Skriven av Samuel M. Goldwasser & översatt 2021